Hafan Amdanom ni Esgob Llandaf

Esgob Llandaf

Bishop June Osborne
Y Gwir Barchedig Esgob June Osborne

June Osborne yw’r 72ain o Esgobion Llandaf ac mae’n byw yn Llys Esgob, preswylfa’r Esgob ar Lawnt y Gadeirlan yn Llandaf.

Cafodd June ei geni ym Manceinion a bu’n gwasanaethu yn Esgobaethau Rhydychen, Birmingham, Llundain a Chaersallog cyn dod yn Esgob Llandaf ar 14 Gorffennaf 2017. Ar ôl bod yn ddiacones ers 1980, cafodd ei hordeinio’n ddiacon ym 1987 ac yna roedd ymhlith y menywod cyntaf i gael eu hordeinio yn Eglwys Loegr ym 1994. Rhwng 2004 a 2017 hi oedd Deon Caersallog.

Mae’r Esgob June yn briod â’r bargyfreithiwr Paul Goulding CF, a aned yng Nghaerdydd, ac mae ganddi ddau o blant, Megan a Tom. Mae’n gefnogwr gydol oes i Manchester City ac yn aelod o Glwb Pêl-droed Dinas Caerdydd. Mae ei theyrngarwch yn y rygbi yn unplyg ac mae hi bob amser yn cefnogi Cymru.