Hafan Amdanom ni Pwy ‘di Pwy

Pwy ‘di Pwy

Blwyddlyfr 2021

Mae popeth sydd angen arnoch wybod am yr Esgobaeth yn y llyfryn hwn, gan gynnwys manylion cyswllt Clerigion, Darllenyddion, Wardeniaid Eglwys, Ysgolion, Caplaniaid, Deoniaid Bro, a Byrddau a Phwyllgorau.

  • Swyddfa’r Esgobaeth
  • TÎm Swyddfa'r Esgobaeth
  • Gweinidogaeth, Galwedigaethau a Meithrin Disgyblion
  • Cyfathrebu ac Estyn Allan
  • Tîm Cyllid ac Adnoddau Plwyfol
  • Addysg a Phobl Ifanc
  • Bwrdd Adeiladau Eglwysig a Phersondai
  • Swyddogion yr Esgobaeth
  • Clerigion yr Eglwys yng Nghymru

Swyddfa’r Esgobaeth

Y CWRT, Llangrallo, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 5EH

E-bost: diocese.llandaff@churchinwales.org.uk

Rhif Ffôn: 01656 868868

Mae’r swyddfa’n agored Dydd Llun i Ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm

Swydda'r Esgob

Bishop June Osborne

Caplan yr Esgob

Y Parchedig Ddr Sarah Rogers

E-bost: sarahrogers@churchinwales.org.uk

Cynorthwydd Gweinyddol yr Esgob

Ruth Richards

E-bost: bishop.llandaffea@cinw.org.uk

TÎm Swyddfa'r Esgobaeth

Photograph of James Laing.JPG

Ysgrifennydd yr Esgobaeth

James Laing

Rhif ffôn: 01656 868864

E-bost: jameslaing@eglwysyngnghymru.org.uk