Hafan Newyddion | Digwyddiadau

Newyddion | Digwyddiadau

Mwyaf diweddar

Newyddion

Grant adeiladau newydd i eglwysi yn Esgobaeth Llandaf

Darllen mwy

Newyddion

Digwyddiadau gweddi ieuenctid i ganolbwyntio ar les ysbrydol a meddyliol

Darllen mwy

Newyddion

Roedd angen i arweinwyr ifanc fynd i'r afael ag anghyfiawnder

Darllen mwy

Newyddion

Tîm Young Faith Matters yn barod i drawsnewid gweinidogaeth ieuenctid

Darllen mwy

Newyddion

Lansio mapiau mewnwelediad data i gefnogi twf eglwysi

Darllen mwy

Myfyrdodau

Gweddi i'r rhai sy'n ei chael hi'n anodd i'r Nadolig

Darllen mwy

Newyddion

Eglwysi'n darparu cinio am ddim i'r rhai ar eu pennau eu hunain ar Ddydd Nadolig

Darllen mwy

Newyddion

Gwasanaethau Nadolig ar-lein yn "noethi ein bywydau ysbrydol."

Darllen mwy

Newyddion

Eglwysi'n uno i gefnogi elusennau digartref a ffoaduriaid

Darllen mwy

Newyddion

Pan gyfarfu Price Charles a Citizen Church

Darllen mwy

Yn ddiweddar ar twitter