Hafan Newyddion | Digwyddiadau

Newyddion | Digwyddiadau

Mwyaf diweddar

Blog

Friendships Forged: Rev Darren Lynch reflects on Clergy School

Darllen mwy

Newyddion

World Environment Day: Taking Action on Critical Environmental Issues

Darllen mwy

Gweler yr holl newyddion a digwyddiadau

Newyddion

Mynwentydd yn Dathlu Creaduriaid Bach a Mawr

Bydd mynwentydd yn dathlu eu bywyd gwyllt mewn digwyddiad wythnos o hyd ym mis Mehefin.
Darllen mwy

Newyddion

Crwydro a Rhyfeddu i ddarganfod Duw yn yr Ardd

Ystyrir y Pentecost yn aml fel pen-blwydd yr eglwys ac yn Ardal Weinidogaeth Dwyrain y Fro bu iddynt ddathlu mewn steil gydag Ewcharist awyr agored rhyngweithiol, tairieithog.
Darllen mwy

Newyddion

Friends of the Holy Land Giving Hope through Water

Darllen mwy

Newyddion

Something FAM-TASTIC happened in Penarth MA

Darllen mwy

Newyddion

Cadeirlan yn Cynnal Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol ar Gyfer Pobl LHDT+ a Gafodd eu Hallgau

Caiff pobl a ddioddefodd gael eu hallgau o gymunedau Cristnogol oherwydd eu rhywioldeb neu hunaniaeth rhywedd eu coffau mewn gwasanaeth cenedlaethol y mis hwn.
Darllen mwy

Newyddion

Cynon Calling: Ffordd Newydd O Fod Yr Eglwys

Daeth gwasanaeth addoli anffurfiol newydd am y tro cyntaf yn Eglwys Sant Elfan yn Aberdâr ar ddydd Sul 28. Mae Cynon Calling yn gweld ei hun fel ‘chwaer’ i ddigwyddiadau.
Darllen mwy

Newyddion

Archesgob Cymru yn Galw am Atal “Camdriniaeth Ddiesgus” o Afonydd

Mae Archesgob Cymru heddiw wedi galw am atal “camdriniaeth ddiesgus” o’n dyfrffyrdd.
Darllen mwy

Yn ddiweddar ar twitter