Hafan Newyddion | Digwyddiadau

Newyddion | Digwyddiadau

Mwyaf diweddar

Newyddion

'Peidiwch â Gadael i’w Golau Ddiffodd'

Annog eglwysi i gefnogi Apêl y Nadolig ar gyfer y Tir Sanctaidd
Darllen mwy

Gweler yr holl newyddion a digwyddiadau

Newyddion

Living Wage Action Hosted by Pontypridd Church

Darllen mwy

Newyddion

Bishop Visits New School Building Full of Christian Joy

Darllen mwy

Newyddion

Esgobion Cymreig Yn Galw Am Gadoediad Yn Gaza

Mae Esgobion yr Eglwys yng Nghymru yn galw am gadoediad yn Gaza. Mewn datganiad a gyhoeddwyd heddiw (Tachwedd 16), maen nhw’n dweud mai dim ond cadoediad fydd yn galluogi i gymorth cael ei ddarparu a phroses ddiplomyddol i ddechrau.
Darllen mwy

Newyddion

Cofio Aberthau ac Anrhydeddu Cymynroddion

Fel rhan o’u dathliadau 160 mlwyddiant, a oedd yn cyd-daro â Sul y Cofio, mae Eglwys Sant Tyfaelog wedi agor ei drysau i wahodd y gymuned i Ŵyl Pabi wythnos o hyd, gyda ffocws ar ddathlu 160 mlynedd o wasanaeth ffyddlon yn ei holl ffurfiau.
Darllen mwy

Newyddion

A Comment on Global Domestic Violence as Exhibition Starts Tour

Darllen mwy

Newyddion

Gweddïo Dros Heddwch y Penwythnos Hwn

Mae Esgobion yr Eglwys yng Nghymru wedi cyhoeddi gweddïau i gael eu hadrodd mewn eglwysi, ac yn arbennig ar ddydd Sul (5 Tachwedd). Maent hefyd yn gwahodd pobl i gymryd rhan mewn diwrnod o weddi ac ympryd ddydd Gwener (3 Tachwedd).
Darllen mwy

Newyddion

Esgobion Cymru yn Galw am Heddwch yn Israel a Gaza

Mae esgobion yr Eglwys yng Nghymru yn galw am heddwch a chymod yn Israel a Gaza. Mewn datganiad ar y cyd a gyhoeddwyd heddiw (31 Hydref) mae’r chwech esgob, yn cynnwys Archesgob Cymru, yn rhybuddio na fydd trais yn arwain at heddwch parhaus ac yn galw am “drugaredd gweithredol” ar gyfer pob Palestiniad ac Iddew.
Darllen mwy

Newyddion

Plant Ysgol fod yn greadigol i Gefnogi Gwyl Celf a Llenyddiaeth Castell-Nedd

Mae plant o Ysgol Gynradd Alderman Davies CinW wedi bod yn gweithio gydag Eglwys Dewi Sant yng Nghastell-nedd i gynhyrchu gwaith celf gwych fel rhan o Ŵyl Celf a Llenyddiaeth Castell Nedd.
Darllen mwy

Yn ddiweddar ar twitter