Hafan Cefnogaeth Persondai

Persondai

Exterior view of the vicarage at Ystrad Mynach
Pwy ydyn ni

Mae’r rhan fwyaf o’r persondai a’r cartrefi i guradiaid sydd â chlerigwr yn byw ynddyn nhw yn perthyn i gynllun Bwrdd Persondai’r Esgobaeth. Rheolir y cynllun hwn gan y Bwrdd Persondai, a’n Harolygydd Persondai, Tim Sanger, gyda chymorth y Gweinyddwr Technegol, Debbie Board, sy’n gyfrifol am reoli atgyweiriadau neu welliannau a wneir i’r eiddo.

Gwasanaeth brys y tu allan i Oriau Arferol

Dim ond y tu allan i oriau swyddfa arferol ac ar benwythnosau y dylid cysylltu â chontractwyr yn uniongyrchol. Ni ddylid gwneud ceisiadau am eitemau lle nad oes brys: rhaid ymdrin â’r rhain yn ystod oriau swyddfa arferol.

Rhaid i unrhyw geisiadau fod yn geisiadau ar gyfer argyfwng gwirioneddol. Mae’n hanfodol eich bod yn anfon timsanger@churchinwales.org.uk neu’n gadael neges ar ffôn ateb y swyddfa (01656 868855) gyda manylion yr argyfwng a pha gontractwr sydd wedi’i ddefnyddio.

Bydd hyn yn ein galluogi i wirio bod eich problem wedi’i datrys, ac i godi archeb i dalu’r costau.

Tim Sanger, Harolygydd Persondai

01656 868855 / 07551 124217

timsanger@churchinwales.org.uk

Debbie Board, Gweinyddwr Technegol

01656 868856 / 07876 864926

debbieboard@churchinwales.org.uk