Hafan Cefnogaeth Deled Dy Deyrnas Novena

Deled Dy Deyrnas Novena

Neges gan Archesgob Cymru, Andrew John

“Rwy’n falch iawn i gymeradwyo’r gwaith hwn gan yr Archesgob Justin sydd bellach ar gael i ni yn Gymraeg. Mae’r deunydd yn edrych ar lythyr cyntaf Pedr ac yn dangos sut y gallodd cymuned Gristnogol wasgaredig, er yr heriau allanol oedd yn eu hwynebu, ffynnu a thystio’r newyddion da. Yn ein cyd-destun ein hunain yn wynebu heriau hefyd, bydd hyn yn ein hannog i barhau’n ffyddlon a gobeithiaf. Rwy’n falch iawn i’w gymeradwyo.”