We are currently in the process of making our entire website bilingual.

Unfortunately, this page has not been fully translated yet but will be soon. If you would like to help us translate this page sooner and contribute in a way that helps us reach more people through the website, please click on the button below. Alternatively, you can ask for this page to be translated and we will do our best to do so as soon as possible.

Hafan Amdanom ni Gweithio Gyda Ni

Gweithio Gyda Ni

Coloured pencils, with sharp nibs arranged in a neat line.

Pennaeth Addysg

(Llawn amser, parhaol, ystod cyflog: £44,982 - £56,227)

Mae Esgobaeth Llandaf a Mynwy yn chwilio am arweinydd profiadol sydd ag angerdd cryf dros genhadaeth i ymuno â’r tîm a rhoi arweiniad i ysgolion Eglwys.

Dylai'r ymgeisydd delfrydol fod yn llawn cymhelliant, gyda hanes profedig mewn uwch arweinyddiaeth, rheolaeth a gwelliant.

  • Amcanion Allweddol: Rheoli pryderon statudol a threfniadol 25 o ysgolion yr Eglwys yng Nghymru yn Esgobaeth Llandaf a 15 yn Esgobaeth Mynwy.
  • Datblygu cymeriad Cristnogol nodedig ysgolion Eglwysig y ddwy esgobaeth, gan ddarparu cyd-destun ar gyfer addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Cydweithio â thîm Cenhadaeth Integredig yr Esgobaeth i greu a gweithredu gweledigaeth strategol ar gyfer darpariaeth ac effaith addysg Gristnogol yn y gymuned ehangach, gan gefnogi perthnasoedd rhwng Ardaloedd Gweinidogaeth/Cenhadaeth ac ysgolion Eglwys.
  • Partneru â thimau allgymorth yr Esgobaethau, gan gynnwys y Cynghorydd Plant Arweiniol, Gweithwyr Ymgysylltu, ac Efengylwyr Byddin yr Eglwys, i sefydlu perthynas rhwng clerigwyr, cymunedau sy’n addoli ac ysgolion awdurdodau lleol, yn ogystal â rhoi prosiectau a gweithgareddau newydd ar waith.

Gofynion:

  • Dangos gweledigaeth glir ar gyfer addysg ysgol eglwys a chyfleu hyn ar lefel ysgol, eglwys, esgobaeth a chenedlaethol.
  • Gallu gweithio ar y cyd fel rhan o dîm a sefydlu perthnasoedd proffesiynol cadarnhaol ag uwch arweinwyr Arddangos sgiliau rhyngbersonol rhagorol.

Rydym yn cynnig trefniant gwaith hyblyg, cyfleoedd datblygiad proffesiynol, a thîm cenhadol cefnogol a phrofiadol sy’n gwerthfawrogi rôl ysgolion yng nghenhadaeth yr esgobaeth. Am fanylion pellach e-bostiwch: Paul Booth Cyfarwyddwr Cenhadaeth i drefnu sgwrs anffurfiol paulbooth@churchinwales.org.uk

Ceisiadau i'w derbyn yn recruitment.llandaf@churchinwales.org.uk erbyn dydd Mercher 21 Chwefror 2024 am 12 canol dydd